Autorská práva

© Veškerý obsah internetových stránek www.hexfit.cz, včetně textů (článků, popisků produktů apod.), designu sportovních pomůcek, grafiky, souborů a videí je chráněn autorským právem. Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránek je jakákoliv publikace, šíření obsahu a kopírování designů jakýmkoliv způsobem zakázáno. Na obsah a formu díla se vztahuje ochrana na základě Autorského zákona, jakékoliv užití tohoto díla v rozporu s tímto zákonem bude stíháno dle českého práva.